Bordeaux - Mouton Rothschild - Mouton Rothschild (1999 / 750 ml)