Bordeaux - Mouton Rothschild - Mouton Rothschild (2002 / 750 ml)